Referencje


Wspólnota Mieszkaniowa: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Toruniu - remont elewacji, balkonow i dachu ceramicznego budynku mieszkalnego.
Wspólnota Mieszkaniowa: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu - remont elewacji z kolorystyką, remont dachu ceramicznego, malowanie klatki schodowej, izolacja ścian fundamentowych oraz remont podwórza.
Wspólnota Mieszkaniowa Toruń - remont elewacji frontowych, elewacji podwórzowych, remont klatki schodowej i piwnic.
Wspólnota Mieszkaniowa Toruń - kompleksowy remont budynku mieszkalnego - kompleksowy remont budynku mieszkalnego.
Wspólnota Mieszkaniowa: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Toruniu - remont elewacji frontowej z ociepleniem elewacji podwórzowej i kolorystyką oraz remont dachu ceramicznegi i papowego.
Wspólnota Mieszkaniowa: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Toruniu - remont elewacji, klatki schodowej, isntalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym.
Wspólnota Mieszkaniowa: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Toruniu - remont elewacji frontowych z dociepleniem ścian tylnych i szczytowych z kolorystyką oraz remont nawierzchni podwórza budynku mieszkalnego.
Urząd Miasta Torunia - modernizacja instalacji eletrycznej i remont hali sportowej.
Prezydent Miasta Torunia - remont korytarzy hali sportowej.
Urząd Miasta Torunia - modernizacja hali gimnastycznej.
Urząd Miasta Torunia - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół nr 2 na cele przedszkola.
Urząd Miasta Torunia - modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół nr 15
Urząd Miasta Torunia - wykonanie prac budowlano-instalacyjnych na potzreby Zespołu Szkół Muzycznych.
Urząd Miasta Torunia - modernizacja budynku Żłobka Miejskiego
Prezydent Miasta Torunia - modernicja budynku przy ulicy Wały Generała Sikorskiego 10
Prezydent Miasta Torunia - wykonanie więźby oraz pokrycia dachu z dachówki karpiówki.
Urząd Miasta Torunia - przebudowa i zmiana funkcji budynku schroniska wraz z robotami towarzyszącymi.
Urząd Miasta Torunia - realizacja zadania "Budowa pomnika Jana Pawła II"
Urząd Miasta Torunia - modernizaja i rozbudowa sali sportowej I LO w Toruniu.
Urząd Miasta Torunia - remont elewacji i dachu I LO w Toruniu
UMK - wykonanie placu manewrowego dla jednostek bojowych Straży Pożarnej i drogi pożarowej.
UMK - ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą wraz z wykonaniem kolorystyki budynku.
UMK - remont elewacji wraz z izolacją pinową ścian fundamentowych w budynku Collegium Maius.
UMK - rozbudowa Instytutu Archeologii UMK
Urząd Miasta Torunia - ocieplenie, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa holu w budynku Domu Muz.
Tehand Sp. z o.o. - rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Chełmży.
Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydział Architektury i Budownictwa - wymiana pokrycia dachu z dachówki i więźby o konstrucji drewnianej, ocieplenie, wymiana stolarki okiennej oraz posadzki w pałacu Wolffów.
Spółdzielnia mieszkaniowa "Rubinkowo" - docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont kapitalny elewacji pawilonu handlowego.
Spółdzielnia mieszkaniowa "Rubinkowo" - wykonanie parkingu strzeżonego.
SEPPA - budowa hali produkcyjnej, dróg, placów i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię.
Oferta Toruń Sp. z o.o. - remont elewacji obiektów.
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - docieplenie budynku oraz roboty dodatkowe.
MOSIR Toruń - budowa budynku administracyjno-socjalnego.
MOSIR Toruń - budowa boiska sportowego do hokeja ze sztuczna trawą wraz z robotami towarzyszącymi.
Krajowa Spółka Cukrowa Sp. z o.o. - budowa budynku administracyjno-socjalnego.
Gutkowski - wykonanie fontanny miejskiej z infrastrukurą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu.
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - przebudowa basenu Szpitala Uzdrowiskowego.
BAKPOL - remont budynku Sądu Okręgowego w Toruniu.
Alufire-Alumil - rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego oraz rozbudowa budynku magazynowo-produkcyjnego.