Obiekty użytkowe:

Zespół Szkół nr 15

Szpital Powiatowy w Chełmży

Szkoła Leśna na Barbarce


Krajowa Spółka Cukrowa

Ośrodek Rehabilitacji